Nieuws

27-06-2018
Leden stemmen over cao Rijk

Vakbonden CNV Overheid, FNV Overheid, CMHF, AC Rijksvakbonden en werkgever hebben afgelopen maandag een onderhandelaarsakkoord bereikt over een cao Rijk. Eerder berichtten wij hier al over. Inmiddels ligt het volledige onderhandelaarsakkoord ter stemming aan de leden voor.

Even rechtzetten
In tegenstelling tot wat minister Ollongren maandag leek te beweren, heeft de cao een looptijd van 2,5 jaar, en niet van 1,5 jaar. De looptijd is van 1 januari 2018 tot 1 juli 2020. Het is teleurstellend dat de minister zo met de feiten schuift. Zij lijkt hiermee de aandacht af te willen leiden van de vertraging van haar kant, bij het tot stand brengen van deze cao. Wij hadden graag de eerste salarisstijging op de ingangsdatum laten plaatsvinden. Afgezien daarvan, vinden wij dit een mooi resultaat. Ook op het gebied van Individuele Keuzebudget, verlofsparen en duurzame inzetbaarheid zijn goede afspraken gemaakt.

Salaris
Rijksambtenaren krijgen per 1 juli een loonsverhoging van 3%, op 1 juli 2019 2% en nog eens 2% per 1 januari 2020. Bovendien krijgen alle rijksambtenaren – naar rato van dienstverband – op 1 januari 2019 een éénmalige uitkering van 450 euro bruto. Ook op het gebied van Individuele Keuzebudget, verlofsparen en duurzame inzetbaarheid zijn goede afspraken gemaakt.

Verdere uitwerking
Nog niet alles in het onderhandelaarsakkoord is concreet. Op sommige punten volgt nog nadere uitwerking. Bonden worden bij deze uitwerking betrokken en later volgt hierover ook ledenraadpleging. We zijn er scherp op dat verder in te vullen afspraken voordelig uitpakken.

Onderhandelaarsakkoord CAO Rijk 2018-2020
Bijlage 1A Onderhandelaarsakkoord CAO Rijk 2018
Bijlage 1B Onderhandelaarsakkoord CAO Rijk 2018
Bijlage 1C Onderhandelaarsakkoord CAO Rijk 2018
Bijlage 1D Onderhandelaarsakkoord CAO Rijk 2018
Bijlage 2 Onderhandelaarsakkoord CAO Rijk 2018

 


28-05-2018

Bonden hervatten overleg met minister Ollongren over cao Rijk – acties tijdelijk opgeschort

Afgelopen vrijdag deed minister Kajsa Ollongren na maanden eindelijk een loonbod voor de 118.000 rijksambtenaren. Na beraad hebben vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF besloten het overleg over een cao Rijk te hervatten.

Het bod staat nog ver af van de eis van 3,5% voor één jaar. De minister stelt immers een driejarige cao voor met in totaal 7% loonsverhoging. Bovendien moet nog goed worden doorgepraat over de inhoudelijke voorstellen. Nu de onderhandelingen worden hervat, worden de acties tijdelijk opgeschort. De bonden willen er voor juli uit zijn. De onderhandelingen starten per direct.

Marco Ouwehand (FNV Overheid) namens FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF: ‘De actiebereidheid was indrukwekkend. Mede daardoor komt de minister nu in beweging. We zijn er nog niet, maar het gesprek kan verder.’

Sinds minister Ollongren medio mei het aan haar gestelde ultimatum liet verlopen, zijn er al diverse acties van rijksambtenaren geweest. De bonden zijn al sinds december in onderhandeling over een nieuwe cao voor de rijksambtenaren. De cao liep af op 31 december 2017 en geldt voor 118.000 rijksambtenaren.

 


25-05-2018 Persverklaring gezamenlijke bonden over loonbod werkgever Rijk:

Bonden: Minister Ollongren komt eindelijk met loonbod voor rijksambtenaren – acties nog niet van de baan

Vanmiddag heeft Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken, een handreiking gedaan richting vakbonden FNV Overheid, Ambtenarencentrum, CNV Overheid en CMHF. ‘Onder druk wordt alles vloeibaar, blijkt maar weer eens’, reageert Marco Ouwehand van FNV Overheid namens de bonden. ‘De enorme actiebereidheid onder de rijksambtenaren heeft de minister kennelijk wakker geschud. Haar loonbod ligt ver onder onze eis van 3,5% voor één jaar. Mede omdat ze nu een driejarige cao voorstelt, gaan we ons beraden of dit voldoende kansen biedt om het overleg over de cao te hervatten.’

De werkonderbreking aanstaande maandag bij de gevangenis in Alphen a/d Rijn gaat gewoon door. Ouwehand: ‘Als we besluiten om weer aan tafel te gaan zullen we ook een besluit nemen over het vervolg van de acties.’

Sinds minister Ollongren medio mei het aan haar gestelde ultimatum liet verlopen, zijn er al diverse acties van rijksambtenaren geweest. De bonden zijn al sinds december in onderhandeling over een nieuwe cao voor de rijksambtenaren. De cao liep af op 31 december 2017 en geldt voor 118.000 rijksambtenaren.

 


25-05-2018

Acties rijksambtenaren worden groter: in mei en juni werkonderbrekingen

De acties van de rijksambtenaren breiden zich uit tot in alle hoeken van Nederland. Iedere dag worden er meer acties aangemeld. Zo komen er acties bij diverse Belastingkantoren, de Inspectie Sociale Zaken (arbeidsinspectie), bij meerdere gevangenissen, het CBS en de departementen van Sociale Zaken en Volksgezondheid Welzijn en Sport. De ambtenaren eisen een loonsverhoging van 3,5 procent, maar minister Ollongren heeft nog steeds geen loonbod gedaan.

Jorick de Bruin, bestuurder Rijk bij CNV Overheid: ‘We zijn onder de indruk van de actiebereidheid. Overal bij de rijksoverheid wordt er over de cao-onderhandelingen gepraat. De rijksambtenaren verwachten van hun minister een serieus bod, zeker nu het economisch kan en het kabinet vindt dat iedereen erop vooruit zou moeten gaan. Het is een minachting van het eigen personeel dat er al een half jaar lang niets wordt geboden. Het signaal naar de minister is helder: kom met een goed bod en sluit een cao af.’

Overal in Nederland acties
Eerder deze week kondigden de gezamenlijke bonden, CNV Overheid, FNV Overheid, AC Rijksvakbonden en CMHF, aan om met ingang van 29 mei alle overleggen op de departementen te stoppen. In deze zogeheten ‘DGO’s’ wordt onder andere overlegd over de personele gevolgen van reorganisaties. Dat gaat nu dus vertraging oplopen en nieuwe reorganisaties kunnen daardoor niet starten. Daar komen nu meerdere acties en werkonderbrekingen bij door het hele land, en de lijst groeit iedere dag.

Acties eind mei
Deze week startte de Belastingdienst in Arnhem met een werkonderbreking en ook was er een grote cao-bijeenkomst in de gevangenis in Zwolle. Op maandag 28 mei vindt een werkonderbreking plaats in de PI in Alphen aan den Rijn, op dinsdag 29 mei is er een werkonderbreking bij de Belastingdienst in Hoofddorp.

Acties juni
Op 5 juni volgen er werkonderbrekingen in de belastingkantoren van Breda en Amsterdam en op diezelfde dag zijn er actiebijeenkomsten bij de departementen SZW en VWS in Den Haag, bij de RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) en Inspectie SZW in Utrecht. Ook in de PI van Almere vindt een cao-bijeenkomst plaats. Op 13 juni volgen de belastingdienst en het CBS in Heerlen. Op 13 juni zal op het detentiecentrum op Schiphol een werkonderbreking van 4 uur plaatsvinden. Op 19 juni staat een cao-bijeenkomst in JJI Den Hey Acker in Breda op het programma. Op 28 juni, tenslotte, staat er een staking bij de gevangenis in Vught gepland. In de maand juni vinden er verder acties plaats bij de Inspectie SZW in het hele land.

 


14-05-2018

Ultimatum Rijk cao verlopen, acties volgen!

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) is niet tegemoetgekomen aan de looneis van de vakbonden inzake een nieuwe cao Rijk. Ze heeft geen 3,5% loonsverhoging over voor haar eigen ambtenaren. De bonden hadden haar twee weken geleden daartoe opgeroepen in hun ultimatum. In haar reactie schrijft de minister dat ‘er een gat zit tussen de financiële mogelijkheden en de eisen die worden gesteld’. Ze doet nog steeds geen enkel bod.

Minachting voor eigen personeel

‘Dit is een minachting voor het eigen personeel’, stellen alle onderhandelaren van de gezamenlijke bonden. ‘We zijn al sinds december in onderhandeling. Al die tijd heeft de werkgever niks op tafel gelegd. Het kabinet roept andere werkgevers op tot loonsverhoging, maar geeft zelf niet thuis. Na bijna een half jaar praten wordt er nog steeds geen bod gedaan.’

Acties volgen

Nu het ultimatum is verlopen, volgen er acties. Er zijn al veel gezamenlijke actiecomités gevormd. De eerste actievergadering wordt deze week al gehouden bij de Inspectie SZW. Ook staan er werkonderbrekingen gepland bij de Belastingdienst en de douane. Andere diensten, zoals de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), volgen later met stiptheidsacties.

 


26-04-2018

Acties onvermijdelijk bij rijksambtenaren

Minister Ollongren weigert nog steeds een  loonbod te doen. De vakbonden bij de rijksoverheid hebben daarom vandaag een ultimatum gesteld. Dit ultimatum is per brief aan de minister medegedeeld.

Al sinds februari blijft een loonbod uit. Hoewel het kabinet heeft opgeroepen tot een loonsverhoging, geldt dit blijkbaar niet voor rijksambtenaren. In het ultimatum stellen de bonden dat de minister voor 14 mei tegemoet moet komen aan de eis voor een loonsverhoging van 3,5% met een bodem van €1000,-.

Als de minister weigert volgen er acties.

Lees hier de ultimatumbrief.

 


09-04-2018

Nieuwsbericht kaderbijeenkomst Rijk

Het geduld is op!

Op 9 april jl. waren de kaderleden van de gezamenlijke bonden bij elkaar op een zeer goed bezochte actievergadering. Na jaren van nullijn en een “tussen-cao” hoopten de CAO onderhandelaars snel een goede CAO af te kunnen sluiten. Helaas heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, ons tot nu toe geen zicht geboden op een loonstijging die ook maar in de buurt komt van onze looneis van 3,5%. Sterker nog, ze wil nog steeds geen loonbod doen.

De reactie hierop van onze kaderleden was glashelder: het geduld is helemaal op.

Dus gaan we actievoeren als minister Ollongren niet heel snel met een goed loonbod komt. En als het aan de kaderleden ligt pakken we zo snel mogelijk door naar hardere acties.

We geven minister Ollongren daarom nog één kans om de onderhandelingen te hervatten met een goed loonbod. Pakt ze die kans niet, dan is de tijd van flyers en video’s voorbij en gaan we hardere acties organiseren.

In de tussentijd gaan we leden en niet-leden voorbereiden op acties.

Help mee door het filmpje door te sturen en te delen via social media en de flyer uit te delen. Zie hiervoor de downloadpagina op deze site. Je vindt hier ook een emailhandtekening die je kunt gebruiken in jouw email.