Gevolgen regeerakkoord voor rijksambtenaren

https://www.vakbondinactie.nl/caorijk/Nieuws/2012/2012-November/Gevolgen-regeerakkoord-voor-rijksambtenaren.html

U bevindt zich hier: Home | Nieuws | 2012 | November | Gevolgen regeerakkoord voor rijksambtenaren

Gevolgen regeerakkoord voor rijksambtenaren

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II kent ook belangrijke maatregelen voor rijksambtenaren. Hieronder vindt u een kort overzicht.

Rijk in Actie, maatregelen uit regeerakkoord

Nieuwe bezuinigingen
Vanaf 2016 komt er een nieuwe taakstelling van structureel 1.1 miljard euro. Deze bezuiniging moet o.a. worden gehaald in het vastgoed, de huisvesting en de bedrijfsvoering bij zelfstandige bestuursorganen (ZBO's). Deze nieuwe taakstelling wordt naar rato verdeeld over de departementen, die zelf verantwoordelijk zijn voor het halen van hun taakstelling.

WW
De duur van de WW-uitkering wordt maximaal 24 maanden: 12 maanden gerelateerd aan het laatstverdiende loon en 12 maanden gerelateerd aan het wettelijk minimumloon. De duur van de bovenwettelijke WW-uitkering (BWWW) voor rijksambtenaren is gekoppeld aan de WW-duur en bedraagt driemaal de WW-duur. Deze maatregel betekent dus ook voor rijksambtenaren een versobering. Er zijn geen gevolgen voor de hoogte van de BWWW-uitkering.

Ontslagrecht
Het ontslagrecht van ambtenaren wordt in overeenstemming gebracht met het ontslagrecht van werknemers buiten de overheid.

Nullijn
In 2012 en 2013 is de harde nullijn van tafel, maar dat klinkt mooier dan het is. De totale loonsom mag namelijk niet stijgen. Dat betekent dat een loonstijging betaald moet worden door het afschaffen van secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast stelt het kabinet de eis dat de CAO gemoderniseerd wordt.

Secundaire arbeidsvoorwaarden
Secundaire arbeidsvoorwaarden van ambtenaren worden – na raadpleging van de sociale partners – gelijkgetrokken met die in de private sector.

Terugdraaien maatregel reiskostenaftrek
De maatregel rond de afschaffing van de fiscale reiskostenaftrek wordt in zijn geheel teruggedraaid, inclusief de maatregel “auto van de zaak”.

Laagste loonschalen
Door openstelling van de laagste loonschalen kunnen flexwerkers aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals schoonmakers en cateringmedewerkers, gewoon weer in dienst worden genomen. De rijksoverheid zal op dit punt het goede voorbeeld geven.

Minister voor Rijksdienst
Er komt een minister voor Wonen en Rijksdienst, de heer Stef Blok. Hij wordt verantwoordelijk voor alles aangaande de Rijksdienst, inclusief arbeidsvoorwaarden.

Tweets #rijkinactie

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...