Actiekalender

‘Met ingaan van 29 mei 2018 zijn alle acties bij het Rijk opgeschort, in afwachting van de uitkomsten van de heropende cao-onderhandelingen. Wij vragen al onze actieve leden om de lokale actiecomités in stand te houden, om dat verdere acties mogelijk noodzakelijk zijn als deze onderhandelingen niet tot de gewenste uitkomst leiden.’