Nieuwe cao Rijk

Het is gelukt!

Gezamenlijke vakbonden hebben zich maanden hard gemaakt voor een nieuwe cao Rijk.
De vorige cao liep af op 31 december 2017. Het was een moeizaam en langdurig proces om tot een nieuwe cao te komen.
Onder de #SalarisRIJKomhoogNU hebben we onze eisen en de noodzaak van een nieuwe cao voor alle 118.000 rijksambtenaren veelvuldig onder de aandacht gebracht. Inmiddels zijn onze inspanningen beloond en zijn we gekomen tot een resultaat waar we tevreden mee zijn.

Op 12 juli 2018 werd de nieuwe cao ondertekend.