Vakbond in actie!

27-06-2018
Leden stemmen over cao Rijk

Vakbonden CNV Overheid, FNV Overheid, CMHF, AC Rijksvakbonden en werkgever hebben afgelopen maandag een onderhandelaarsakkoord bereikt over een cao Rijk. Eerder berichtten wij hier al over. Inmiddels ligt het volledige onderhandelaarsakkoord ter stemming aan de leden voor.

Even rechtzetten
In tegenstelling tot wat minister Ollongren maandag leek te beweren, heeft de cao een looptijd van 2,5 jaar, en niet van 1,5 jaar. De looptijd is van 1 januari 2018 tot 1 juli 2020. Het is teleurstellend dat de minister zo met de feiten schuift. Zij lijkt hiermee de aandacht af te willen leiden van de vertraging van haar kant, bij het tot stand brengen van deze cao. Wij hadden graag de eerste salarisstijging op de ingangsdatum laten plaatsvinden. Afgezien daarvan, vinden wij dit een mooi resultaat. Ook op het gebied van Individuele Keuzebudget, verlofsparen en duurzame inzetbaarheid zijn goede afspraken gemaakt.

Salaris
Rijksambtenaren krijgen per 1 juli een loonsverhoging van 3%, op 1 juli 2019 2% en nog eens 2% per 1 januari 2020. Bovendien krijgen alle rijksambtenaren – naar rato van dienstverband – op 1 januari 2019 een éénmalige uitkering van 450 euro bruto. Ook op het gebied van Individuele Keuzebudget, verlofsparen en duurzame inzetbaarheid zijn goede afspraken gemaakt.

Verdere uitwerking
Nog niet alles in het onderhandelaarsakkoord is concreet. Op sommige punten volgt nog nadere uitwerking. Bonden worden bij deze uitwerking betrokken en later volgt hierover ook ledenraadpleging. We zijn er scherp op dat verder in te vullen afspraken voordelig uitpakken.

Onderhandelaarsakkoord CAO Rijk 2018-2020
Bijlage 1A Onderhandelaarsakkoord CAO Rijk 2018
Bijlage 1B Onderhandelaarsakkoord CAO Rijk 2018
Bijlage 1C Onderhandelaarsakkoord CAO Rijk 2018
Bijlage 1D Onderhandelaarsakkoord CAO Rijk 2018
Bijlage 2 Onderhandelaarsakkoord CAO Rijk 2018


Het kabinet laat de eigen ambtenaren in steek: zelfs nu het kan komt er geen serieus loonbod!

Wat waren de woorden?
“De lonen moeten stijgen”… Vorig jaar al riepen Rutte en toenmalig minister van Financiën Dijsselbloem werkgevers op om de lonen te laten stijgen. Ook de president van De Nederlandsche Bank riep werkgevers op tot loonsverhogingen. Zelfs werkgeversorganisatie VNO-NCW deelde deze mening.

Wat zijn de daden?
Maar nu het Rijk zélf aan zet is om met een nieuw loonbod te komen wordt er niet thuis gegeven. Minister Ollongren gaf eind februari zelfs een ‘loonwaarschuwing’ af. Waar gaat het mis? Ambtenaren staan al jaren op de nullijn, de economie vertoont de sterkste groei in jaren. Na de stevige oproep tot loonstijging aan het adres van werkgevers lijkt Den Haag te zijn vergeten dat ze zélf ook een belangrijke werkgever is.

Salaris omhoog, NU!
Onze eis is helder: 3,5% meer loon met een bodem van 1000 euro. Dat is niet buitensporig. Dat is na jaren nullijn hard nodig. De minister weigert tot nu toe een bod te doen en laat ambtenaren wachten op een salarisverhoging.

Acties niet uitgesloten
Het kan je niet ontgaan zijn dat de gezamenlijke bonden na de ‘loonwaarschuwing’ van Ollongren de cao-onderhandelingen hebben afgebroken. Wij komen pas weer terug aan de onderhandelingstafel wanneer de minister bereid is serieus tegemoet te komen aan onze eis.

Dat ambtenaren het zát zijn staat als een paal boven water. De actiebereidheid is groot, blijkt uit peilingen binnen de achterban van gezamenlijke bonden. Het is ronduit onacceptabel dat het Rijk oproept tot loonstijging maar verzuimt zelf het goede voorbeeld te geven. We houden je op de hoogte!

Kijk hier voor het actiemateriaal!

 #SalarisRIJKomhoogNU

De salarissen moeten omhoog. Behalve blijkbaar voor de rijksambtenaren. Accepteer dit niet.
Deel dit filmpje met collega’s en steun de bonden in hun strijd voor 3,5% loonsverhoging.