Vakbond in actie!

28-05-2018

Bonden hervatten overleg met minister Ollongren over cao Rijk – acties tijdelijk opgeschort

Afgelopen vrijdag deed minister Kajsa Ollongren na maanden eindelijk een loonbod voor de 118.000 rijksambtenaren. Na beraad hebben vakbonden FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF besloten het overleg over een cao Rijk te hervatten.

Het bod staat nog ver af van de eis van 3,5% voor één jaar. De minister stelt immers een driejarige cao voor met in totaal 7% loonsverhoging. Bovendien moet nog goed worden doorgepraat over de inhoudelijke voorstellen. Nu de onderhandelingen worden hervat, worden de acties tijdelijk opgeschort. De bonden willen er voor juli uit zijn. De onderhandelingen starten per direct.

Marco Ouwehand (FNV Overheid) namens FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF: ‘De actiebereidheid was indrukwekkend. Mede daardoor komt de minister nu in beweging. We zijn er nog niet, maar het gesprek kan verder.’

Sinds minister Ollongren medio mei het aan haar gestelde ultimatum liet verlopen, zijn er al diverse acties van rijksambtenaren geweest. De bonden zijn al sinds december in onderhandeling over een nieuwe cao voor de rijksambtenaren. De cao liep af op 31 december 2017 en geldt voor 118.000 rijksambtenaren.

 


Het kabinet laat de eigen ambtenaren in steek: zelfs nu het kan komt er geen serieus loonbod!

Wat waren de woorden?
“De lonen moeten stijgen”… Vorig jaar al riepen Rutte en toenmalig minister van Financiën Dijsselbloem werkgevers op om de lonen te laten stijgen. Ook de president van De Nederlandsche Bank riep werkgevers op tot loonsverhogingen. Zelfs werkgeversorganisatie VNO-NCW deelde deze mening.

Wat zijn de daden?
Maar nu het Rijk zélf aan zet is om met een nieuw loonbod te komen wordt er niet thuis gegeven. Minister Ollongren gaf eind februari zelfs een ‘loonwaarschuwing’ af. Waar gaat het mis? Ambtenaren staan al jaren op de nullijn, de economie vertoont de sterkste groei in jaren. Na de stevige oproep tot loonstijging aan het adres van werkgevers lijkt Den Haag te zijn vergeten dat ze zélf ook een belangrijke werkgever is.

Salaris omhoog, NU!
Onze eis is helder: 3,5% meer loon met een bodem van 1000 euro. Dat is niet buitensporig. Dat is na jaren nullijn hard nodig. De minister weigert tot nu toe een bod te doen en laat ambtenaren wachten op een salarisverhoging.

Acties niet uitgesloten
Het kan je niet ontgaan zijn dat de gezamenlijke bonden na de ‘loonwaarschuwing’ van Ollongren de cao-onderhandelingen hebben afgebroken. Wij komen pas weer terug aan de onderhandelingstafel wanneer de minister bereid is serieus tegemoet te komen aan onze eis.

Dat ambtenaren het zát zijn staat als een paal boven water. De actiebereidheid is groot, blijkt uit peilingen binnen de achterban van gezamenlijke bonden. Het is ronduit onacceptabel dat het Rijk oproept tot loonstijging maar verzuimt zelf het goede voorbeeld te geven. We houden je op de hoogte!

Kijk hier voor het actiemateriaal!

 #SalarisRIJKomhoogNU

De salarissen moeten omhoog. Behalve blijkbaar voor de rijksambtenaren. Accepteer dit niet.
Deel dit filmpje met collega’s en steun de bonden in hun strijd voor 3,5% loonsverhoging.